Retainer Hawleya

Retainer Hawleya
Jest to aparat retencyjny.
Aparat Hawleya składa się z łuku okalającego cały łuk zębowy, przy kłach są zapasy do aktywowania oraz akrylowej płyty podniebiennej.
Wymagany wycisk górny lub dolny

Retainer Hawleya

Kontakt

Ul. Warszawska 399
42-200 Częstochowa
Tel. 600 922 738
Tel. 536 450 050